Privātuma politika

 1. SIA Multikino Latvia (turpmāk Multikino) aizsargā savu klientu privātumu un nodrošina, ka viņu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.2016/679
 2. Multikino darbība internetā atbilst visām Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām un Latvijas Republikas likumiem par attiecīgajām darbībām.
 3. Multikino klientu personas dati tiek izmantoti pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.
 4. Multikino no saviem Klientiem var ievākt sekojošus personas datus:
  • Vārds, uzvārds;
  • IP adrese;
  • E-pasta adrese;
  • Telefona numurs;
  • Maksājuma kartes informācija;
  • Bankas konta numurs;
  • Vizuālais attēls.
 5. Telpās, kur tiek sniegts pakalpojums, Multikino veic Klientu personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanu un ierakstu veikšanas sistēmu (CCTV). Vietās, kur datu subjektam nepieciešams nodrošināt viņa privātuma aizsardzību, piemēram, tualetēs, videonovērošana un ierakstu veikšana ir aizliegta un netiek veikta.
 6. CCTV kameru ieraksti tiek glabāti 14 dienas, ja vien konkrēta atgadījuma izmeklēšanai nav nepieciešams ilgāks laiks.
 7. Informācija par Multikino Klientiem netiek izmantota nesankcionētiem mērķiem, t.i., klientu personas dati tiek izmantoti tikai nolūkā sniegt drošu pakalpojumu, kā arī nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas grāmatvedības un nodokļu jomā prasības.
 8. Multikino Klientu personas dati netiek nodoti trešajām personām.
 9. Multikino Klientu personas dati netiek nosūtīti trešajām valstīm, t.i., Klientu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības robežām.
 10. Pēc pakalpojuma sniegšanas Multikino dzēš Klientu personas datus apjomā, ko nosaka likumdošana, Klienta personas dati netiek uzglabāti ilgāk kā 30 dienas, ja likumdošana nenosaka pretējo, piemēram, Klienta veiktā maksājuma dati tiek uzglabāti atbilstoši grāmatvedības normu prasībām.

  Autortiesības

 11. Visu informāciju, tekstus un citu Multikino materiālu saturu aizsargā autortiesības, t.i., nevienam nav tiesību kopēt Multikino mājaslapā esošo informāciju bez Multikino piekrišanas (ja vien to neizmanto personiskai lietošanai).

  Personas informācijas vākšana un izmantošana

 12. Multikino informāciju par Klientu personas datiem iegūst, izmantojot interneta vietni www.multikino.lv . Veicot pasūtījumu iepriekšminētajā Multikino mājaslapā, Klientam jāiesniedz sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts). Tas ļauj Multikino izpildīt Klienta pasūtījumu un sazināties ar to, ja rodas problēmas ar pasūtījuma izpildi vai pakalpojuma sniegšanu. Ja Klients veic norēķinu par pakalpojumu Multikino mājaslapā, tad papildus iepriekš minētajiem datiem Multikino iegūst un apstrādā Klienta maksājumu kartes informāciju.
 13. Tāpat Klienta personas dati tiek iegūti, veicot videonovērošanu pakalpojuma sniegšanas vietās – Multikino telpās.
 14. Visa ar Klientu saistītā informācija tiek izmantota nolūkā sniegt Klientam pakalpojumu - kino filmu izrādīšanā, biļešu un uzkodu pārdošanā.

  Nepersonīgu datu vākšana un izmantošana

 15. Statistikas nolūkos Multikino apkopo informāciju par vietnes apmeklētājiem (apmeklējuma laiks, ilgums, apskatīto lapu skaits, valsts, kāds interneta pārlūks tika izmantots, utt.). Šī informācija nenosaka konkrētu personu, taču tā sniedz statistisko informāciju, kuru Multikino var analizēt un pēc tam pielāgot, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti, izmantotu datus mārketinga un klientu apkalpošanas kvalitātes izvērtēšanas nolūkos. Apmeklētāju dati netiek pārsūtīti un nav pieejami trešajām personām.

  Sīkdatnes

 16. Multikino savā mājaslapā – www.multikino.lv, izmanto sīkdatnes, lai pielāgotu mājaslapas izmantošanu klienta vēlmēm.

  Saites uz citām vietnēm

 17. Multikino mājaslapā var atrasties saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm, taču Multikino nav atbildīgs par šo tīmekļa vietņu saturu vai to izmantoto privātuma un drošības politiku.

  Klientu vienošanās ar Multikino par Privātuma politiku

 18. Multikino ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs (Klients) esat iesniedzis saistībā ar Multikino nolūku pakalpojumu – kino filmu izrādīšanā, biļešu un uzkodu pārdošana, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 19. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
 20. Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Klienta personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
 21. Izmantojot Multikino pakalpojumus, Klients apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Multikino konfidencialitātes politiku.

 Ja jums ir kādi komentāri vai ieteikumi saistībā ar Multikino Latvija privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rigaplaza@multikino.lv