click me
click or press spaceby     May 27, 2022

Noteikumi 1. Kino biļetes iegāde nozīmē piekrišanu šo noteikumu ievērošanai.
 2. Kinoteātra kases tiek atvērtas 15 minūtes pirms pirmā seansa sākuma. Kases tiek slēgtas 15 minūtes pēc pēdējā seansa sākuma.
 3. MULTIKINO darbiniekiem ir tiesības norādīt un aizrādīt Klientam (-iem) par viņu uzvedību un/vai rīcību, kas ir pretēja esošajiem MULTIKINO noteikumiem, vai, ja Klients kā citādi traucē citus apmeklētājus. Klientam jāievēro MULTIKINO darbinieku norādījumi.
 4. Izmantojot biļetes kategoriju, kas paredz atlaidi, pie ieejas kinozālē ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka persona ir tiesīga izmantot attiecīgo atlaidi.
 5. Ieeja kinoteātra auditorijā ir iespējama, uzrādot MULTIKINO darbiniekam derīgu MULTIKINO biļeti. Biļete ir jāsaglabā līdz seansa beigām.
 6. Klientam ir tiesības aizņemt auditorijā tikai biļetē norādīto vietu.
 7. Klientam ir pienākums pārbaudīt pie kases nopirktās biļetes pareizību/atbilstību izvēlētajam seansam un biļetes kategorijai.
 8. Klientam ir pienākums pārbaudīt 3D briļļu tehnisko stāvokli to izsniegšanas laikā. Ja ir konstatēts defekts, tad nekavējoties paziņot par to apkalpojošam personālam.
 9. MULTIKINO neuzņemas atbildību par:
  a) nozaudētajām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas;
  b) bez uzraudzības atstātiem bērniem;
  c) bez uzradzības atstātiem priekšmetiem;
  d) zaudējumiem, kaitējumiem un nelaimes gadījumiem, kas radušies personai vai personas mantai no MULTIKINO neatkarīgu apstākļu dēļ.
 10. MULTIKINO ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt:
  a) papildus atvieglojumus un atlaides Klientiem, kas pieder noteiktām grupām (piem., studenti, bērni u.tml.);
  b) dažādas atvieglojumu kategorijas un atlaižu līmeņus dažādiem seansiem un datumiem;
  c) dažādas cenas biļetēm, kas pirktas internetā, MULTIKINO Kinoteātra kasēs un/vai pie Sadarbības partneriem;
  d) produktu cenas;
  e) repertuāru.

MULTIKINO BIĻEŠU KATEGORIJAS

 1. Kino biļete (Pieaugušo biļete) ir standarta Biļete, kas ir derīga vienai personai, kurai nav piemērotas atlaides.

Atlaižu biļetes:

 1. Studentu un Skolēnu biļete ir derīga tikai tādā gadījumā, ja tiek uzrādīta derīga studenta/skolēna apliecība. Gadījumā, ja personai nav šāda dokumenta, vai dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, šī biļete ir uzskatāma par nederīgu. Biļetes apmaiņa un/vai atgriešana ir iespējama MULTIKINO kasēs, saskaņā ar esošajiem Noteikumiem.
 2. Bērnu biļete ir derīga tikai bērniem līdz 12 gadu vecumam. Ja rodas šaubas par bērna vecumu, MULTIKINO darbiniekam ir tiesības prasīt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu. Bērnu biļete nav pieejama uz filmām ar vecuma ierobežojumu 12+, 16+ un 18+, kā arī uz visiem speciālajiem MULTIKINO pasākumiem.
 3. Ģimenes biļete ir derīga tikai tādu cilvēku grupai, kas ir norādīta biļešu cenu lapā. Ģimenes biļete nav pieejama uz filmām ar vecuma ierobežojumu 16+ un 18+, kā arī uz visiem speciālajiem MULTIKINO pasākumiem.
 4. Kino biļeti, Bērnu biļeti un Ģimenes biļeti tāpat ir iespējams iegādāties interneta mājas lapā www.multikino.lv. Biļetei ir īpašs statuss, sakaņā ar 20.05.2014. MK noteikumiem Nr.255 par Distances līgumu. Biļete netiek atgriezta. Biļeti ir iespējams apmainīt ievērojot šo noteikumu 27. p. noteikumus.
 5. Skolēnu Grupas biļete ir derīga tikai skolēnu grupai sākot no 15 skolēniem. Skolēnu Grupas biļete ir spēkā tikai darbadienās. Skolēnu grupas biļeti nav iespējams iegādāties uz filmām ar vecuma ierobežojumu 18+ un MULTIKINO speciālajiem pasākumiem.
 6. Bezmaksas biļete bērnam līdz 3 gadu vecumam ir derīga tikai kopā ar Kino biļetes vai Ģimenes biļetes iegādi, ar noteikumu, ka seansa laikā bērnam jāsēž klēpī kādam no vecākiem vai aprūpētājam.
 7. Aizbildņa biļete – Bezmaksas biļete personai, kas pavada personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
 8. Biļete ar Maxima Paldies karti ir Kino Biļete ar 50% atlaidi, uzrādot derīgu Maxima Paldies karti. Šī biļete darbojas otrdienās uz jebkuru filmu, jebkurā laikā, izņemot dienu, kura iekrīt svētku dienā vai dienā, kurā kinoteātris strādā pēc brīvdienas biļešu cenām, kā arī izņemot MULTIKINO speciālos pasākumus. Ar vienu MaximaPaldies karti iespējams iegādāties ne vairāk kā divas Kino biļetes.
 9. Vip kategorijas biļete ir biļete uz paaugstināta komforta sēdvietām, kuras iegādei ir jāveic piemaksa 1 Eur apmērā. VIP kategorijas biļete nav pieejama sekojošiem biļešu veidiem:
  a) skolēnu grupas biļete;
  b) citi biļešu veidi, kuri nav pieejami publiskai iegādei.

BIĻEŠU IEGĀDE

 1. Biļeti ir iespējams iegādāties:
  a) MULTIKINO kinoteātra kasēs;
  b) Internetā, izmantojot mājaslapu www.multikino.lv
 2. Iegādājoties biļeti MULTIKINO kinoteātra kasēs, ir iespēja norēķināties skaidrā naudā (tikai Eur), vai ar Visa/Mastercard/Maestro maksājuma kartēm. Gadījumā, ja Klients veic maksājumu skaidrā naudā, drošības apsvērumu dēļ MULTIKINO var atteikt Klientam pieņemt banknotes ar nominālu 100 Eur un vairāk.
 3. Saņemot biļeti, Klientam ir nekavējoties jāpārbauda uz tās esošās filmas nosaukumu, seansa datumu un laiku, kā arī biļetes kategorijas pareizību, biļešu skaitu un biļetes cenas (norādītas pirkuma čekā) atbilstība samaksātajai summai. Pretenzijas par biļetes datumu, laiku un skaidras naudas darījumu pareizību vēlāk netiks pieņemtas.
 4. Biļetes pirkšanas brīdī (pie kases un/vai www.multikino.lv) MULTIKINO nepārbauda Klienta tiesības iegādāties „Ģimenes biļete” , „Bērnu biļete” un „Studentu un skolēnu biļete”. Klientu atbilstība attiecīgajai biļetes kategorijai tiek pārbaudīta biļetes pārbaudes brīdī. Klientam ar „Studentu un skolēnu biļeti” jāuzrāda studenta vai skolēna apliecība, Klientiem ar „Ģimenes biļete” tiek novērtēta un nepieciešamības gadījumā pārbaudīta Klientu atbilstība „Ģimenes biļete” izmantošanas nosacījumiem, Klientiem ar „Bērnu biļete” tiek novērtēta un nepieciešamības gadījumā pārbaudīta Klienta atbilstība „Bērna biļete” izmantošanas nosacījumiem.
 5. Klientam biļešu pirkuma brīdī ir tiesības izvēlēties jebkuru brīvu vietu auditorijā ar nosacījumu, ka netiek atstāta viena brīva vieta starp izvēlētajai sēdvietai/-ām un jau iegādātajai sēdvietai/-tām.

BIĻEŠU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

 1. MULTIKINO neuzņemas atbildību par filmu saturu, to māksliniecisko vērtību, kā arī par personīgo skatītāju vērtējumu. Šādas pretenzijas netiks izskatītas un biļetes netiks atgrieztas un/vai mainītas.
 2. Nopirkto biļeti var samainīt pret biļeti uz citu filmu, laiku un datumu tikai MULTIKINO kasēs, ievērojot šādus noteikumus:
  a) ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc seansa sākuma, uz kuru biļete tika nopirkta,
  biļetēm nav cenu starpības, biļešu veidi un biļešu skaits ir vienāds. Pretējā gadījumā biļetes tiek atgrieztas atpakaļ ievērojot noteikumus par biļešu atgriešanu;
  b) jaunizvēlētais seanss (tā datums) ir atvērts pārdošanai.
 3. Biļeti var atgriezt un saņemt atpakaļ samaksāto naudu ievērojot sekojošos noteikumus:
  a) biļete bija nopirkta MULTIKINO kinoteātra kasēs;
  b) iesniedzot pirkuma čeku, kas nav saplēsts vai kā citādi bojāts;
  c) ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc seansa sākuma, uz kuru biļete tika nopirkta.
 4. Interneta mājaslapā www.multikino.lv nopirktās biļetes netiek atgrieztas saskaņā ar
  20.05.2014. MK 255.noteikumu Par distances līgumu 22.panta 12.punktu: „Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par … izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā ”.
 5. Interneta mājaslapā www.multikino.lv nopirktās biļetes ir iespējams samainīt tikai Multikino kasēs uz biļeti ar citu datumu un/vai filmu ievērojot noteikumus par biļešu apmaiņu (27. punkts).

MULTIKINO TERITORIJĀ IR AIZLIEGTS:

 1. Smēķēt;
 2. Filmēt un fotografēt bez saskaņošanas ar MULTIKINO administrāciju;
 3. Braukt ar skrituļdēli, skrituļslidām, divriteni un/vai ar citām mehāniskām ierīcēm;
 4. Ienākt ar dzīvniekiem;
 5. Ienest ārpus MULTIKINO pirktus ēdienus un dzērienus;
 6. Ienest un pielietot aukstos ieročus un šaujamieročus utl.;
 7. Saskāņā ar MULTIKINO Iekšējās ugunsdrošības noteikumiem, ienest kinoauditorijās lielas somas, skrituļdēļus, divriteņus, iepirkumu ratus, bērnu ratus un citus priekšmetus, kas var traucēt citiem apmeklētājiem;
 8. Traucēt sabiedrisko mieru un kārtību, traucēt citus apmeklētājus seansa laikā, kā arī lietot mobilo telefonu seansa laikā;
 9. Apzināti bojāt MULTIKINO īpašumu (piem. likt kājas uz krēsliem, bojāt krēslus un 3D brilles);
 10. Neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu, krānus un citas ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad RIGA PLAZA/MULTIKINO ir izcēlies ugunsgrēks;
 11. Izmantot MULTIKINO evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad RIGA PLAZA/MULTIKINO ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņots evakuācijas stāvoklis.

MULTIKINO IR TIESĪBAS:

 1. Nepārdot biļeti bērnam, ja bērns nav sasniedzis vecumu, kas ir nepieciešams filmas apmeklējumam, ko ir noteicis filmas izplatītājs, arī gadījumā, ja bērnu pavada pieaugušais;
 2. Nepārdot biļeti personai, kā arī neapkalpot šo personu Cavablanca kafejnīcā, ja persona atrodas acīmredzamā alkohola reibumā un/vai traucē sabiedrisko mieru un kārtību;
 3. Nepārdot biļeti personai, kā arī neapkalpot šo personu Cavablanca kafejnīcā, ja personai ir personīgās higiēnas problēmas;
 4. Nepārdot biļeti personai, kā arī neapkalpot šo personu Cavablanca kafejnīcā, ja persona pārkāpj MULTIKINO noteikumus, kā arī gadījumos, ja persona tiek pieķerta krāpšanas mēģinājumā;
 5. Par 3D briļļu bojājumiem vai nozaudēšanu piemērot sodu 30 Eur apmērā;
 6. Pārbaudīt aizdomīgus priekšmetus un aizliegt ienest tos MULTIKINO teritorijā;
 7. Neatmaksājot naudu par biļeti/-ēm un iegādāto preci/-ēm, izraidīt no MULTIKINO kinoteātra personas, kuras pārkāpj MULTIKINO noteikumus, traucē sabiedrisko mieru un kārtību, atrodas acīmredzamā alkohola reibumā vai citu psihotropisko vielu iespaidā. Smagāka pārkāpuma gadījumā izsaukt apsardzi un aizturēt apmeklētāju, līdz ierodas policija;
 8. Neatļaut uzturēties MULTIKINO telpās personām, kuras neizmanto MULTIKINO pakalpojumus.

RIGA PLAZA Apsardzes dienestam ir tiesības:
a) izraidīt personas, kuras neievēro RIGA PLAZA un MULTIKINO noteikumus;
b) pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
c) aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības vai neievēro RIGA PLAZA un MULTIKINO noteikumus līdz ierodas policija.

Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām.
MULTIKINO ADMINISTRĀCIJA