Noteikumi

MULTIKINO KINOTEĀTRA NOTEIKUMI

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

 1. Kino biļetes iegāde nozīmē - piekrišanu šo noteikumu ievērošanai.
 2. Kinoteātra kases ir atvērtas no plkst. 10:00.  Tās tiek slēgtas 15 minūtes pēc pēdējā seansa sākuma.
 3. MULTIKINO darbiniekiem ir visas tiesības norādīt un aizrādīt Klientam (-iem) par viņu uzvedību un/vai rīcību, kas ir pretēji esošajiem MULTIKINO noteikumiem, vai, ja Klients kā citādi traucē citus apmeklētājus. Klientam jāievēro MULTIKINO darbinieku norādījumi.
 4. Izmantojot biļetes kategoriju, kas paredz atlaidi, pie ieejas kinozālē ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka persona ir tiesīga izmantot attiecīgo atlaidi.
 5. Ieeja kinoteātra zālēs ir iespējama, uzrādot derīgu MULTIKINO biļeti. Biļete ir jāsaglabā līdz seansa beigām.
 6. Klientam ir tiesības aizņemt tikai biļetē norādīto vietu.
 7. MULTIKINO neuzņemas atbildību par nozaudētajām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
 8. MULTIKINO ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt papildus atvieglojumus un atlaides Klientiem, kas pieder noteiktām grupām (piem., studenti, bērni u.tml.), dažādas atvieglojumu kategorijas un atlaižu līmeņus dažādiem seansiem un datumiem, dažādas cenas Biļetēm, kas pirktas internetā, MULTIKINO Kinoteātra kasēs un/vai pie Sadarbības partneriem, produktu cenas un repertuāru. 

  MULTIKINO BIĻEŠU KATEGORIJAS:

 9. Kino Biļete (Pieaugušo) ir standarta Biļete, kas ir derīga vienai personai, kurai nav piemērotas atlaides.

  Atlaižu biļetes:
 10.  Studentu un Skolēnu biļete ir derīga tikai tādā gadījumā, ja tiek uzrādīta derīga studenta/ skolēna apliecība. Gadījumā, ja personai nav šāda dokumenta, vai dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, šī biļete ir uzskatāma par nederīgu. Biļetes apmaiņa un/vai atgriešana ir iespējama MULTIKINO kasēs, saskaņā ar esošajiem Noteikumiem.
 11. Bērnu biļete ir derīga tikai bērniem līdz 12 gadu vecumam. Ja rodas šaubas par bērna vecumu, MULTIKINO darbiniekam ir tiesības prasīt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu. Bērnu biļetes nav pieejamas uz filmām ar vecuma ierobežojumu 12+, 16+ un 18+, kā arī uz visiem speciālajiem MULTIKINO pasākumiem.
 12. Ģimenes biļete ir derīga tikai tādu cilvēku grupai, kas ir norādīta biļešu cenu lapā. Ģimenes biļete nav pieejama uz filmām ar vecuma ierobežojumu 16+ un 18+, kā arī uz visiem speciālajiem MULTIKINO pasākumiem.
 13. I-Biļete - ir iespējams iegādāties tikai mājas lapā - www.mulikino.lv. Biļetei ir īpašs statuss, sakaņā ar 28.05.2002. MK 207.noteikumiem Par distances līgumiem. Biļete netiek atgriezta. Biļeti ir iespējams apmainīt ievērojot šo noteikumu 22. p. noteikumus.
 14. Skolēnu Grupas biļete ir derīga tikai skolēnu grupai sākot no 15 skolēniem. Skolēnu Grupas biļete ir spēkā tikai darbadienās. Skolēnu grupas biļeti nav iespējams iegādāties uz filmām ar vecuma ierobežojumu 18+ un MULTIKINO speciālajiem pasākumiem.
 15. Bezmaksas biļete bērnam līdz 3 gadu vecumam ir derīga tikai kopā ar Pieaugušo biļetes iegādi, ar noteikumu, ka seansa laikā bērnam jāsēž klēpī kādam no vecākiem vai aprūpētājam.
 16. Aizbildņa biļete - Bezmaksas biļete personai, kas pavada personu ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.

  BIĻEŠU IEGĀDE:

 17.  Biļeti ir iespējams iegādāties MULTIKINO Kinoteātra kasēs vai Internetā, izmantojot mājaslapu www.multikino.lv
 18. Iegādājoties Biļeti MULTIKINO Kinoteātra kasēs, var maksāt skaidrā naudā (tikai EUR), ar Visa / Mastercard / Maestro maksājuma kartēm. Gadījumā, ja Klients veic maksājumu skaidrā naudā, drošības apsvērumu dēļ MULTIKINO var atteikt klientam pieņemt banknotes ar nominālu 100 € un vairāk.
 19. Saņemot Biļeti, Klientam ir nekavējoties jāpārbauda uz tās esošās filmas nosaukumu, seansa datumu un laiku, kā arī Biļetes kategorijas pareizību, biļešu skaitu un Biļetes cenas atbilstība samaksātajai summai. Pretenzijas, par Biļetes datumu un skaidrās naudas darījumu pareizību, vēlāk netiks pieņemtas.
 20. Biļetes pirkšanas brīdī (pie kases) MULTIKINO nepārbauda Klienta tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Savukārt, pie ieejas kinozālē tiek pārbaudīti dokumenti, kas apliecina attiecīgo atlaidi, attiecīgajai personai.

  BIĻEŠU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA:

 21. MULTIKINO nenes atbildību par filmu saturu, to māksliniecisko vērtību, kā arī par personīgo skatītāju vērtējumu. Šādas pretenzijas netiks izskatītas un biļetes netiks atgrieztas un/vai mainītas.
 22. Nopirkto Biļeti var samainīt pret Biļeti uz citu filmu, laiku un datumu tikai MULTIKINO kasēs ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc seansa sākuma, uz kuru biļete tika nopirkta, biļetēm nav cenu starpības, Biļešu veidi un biļešu skaits ir vienāds. Pretējā gadījumā Biļetes tiek atgrieztas atpakaļ ievērojot noteikumus par Biļešu atgriešanu. Kā arī ja jaunizvēlētais seanss (tā datums) ir atvērts pārdošanai.
 23.  Biļeti var atgriezt un saņemt atpakaļ samaksāto naudu ja biļete bija nopirkta MULTIKINO kinoteātra kasēs, ja iesniedzot pirkuma čeku, kas nav saplēsts vai kā citādi bojāts un ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc seansa sākuma, uz kuru biļete tika nopirkta.
 24.  Interneta mājaslapā www.multikino.lv nopirktās Biļetes netiek atgrieztas saskaņā ar 28.05.2002. MK 207.noteikumu Par distances līgumu 15.11.punktu: „Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā”.
 25.  Interneta mājaslapā www.multikino.lv nopirktās Biļetes ir iespējams samainīt tikai Multikino kasēs uz Biļeti ar citu datumu un/vai filmu ievērojot noteikumus par Biļešu apmaiņu (22. punkts). 

  MULTIKINO TERITORIJĀ IR AIZLIEGTS:

 26. smēķēt;
 27. filmēt un fotografēt bez saskaņošanas ar MULTIKINO administrāciju;
 28. braukt ar skrituļdēli, skrituļslidām, divriteni un/vai ar citām mehaniskām ierīcēm;
 29. ienākt ar dzīvniekiem;
 30. ienest ārpus MULTIKINO pirktus ēdienus un dzērienus;
 31. ienest un pielietot aukstos ieročus un šaujamieročus;
 32. saskāņā ar MULTIKINO Iekšējās ugunsdrošības noteikumiem, ienest kinozālēs lielas somas, iepirkumu ratus, bērnu ratus un citus priekšmetus, kas var traucēt citiem apmeklētājiem;
 33. trokšņot vai kā citādi traucēt citus apmeklētājus seansa laikā, kā arī lietot mobilo telefonu seansa laikā;
 34. aizliegts apzināti bojāt MULTIKINO īpašumu (piem. likt kājas uz krēsliem).

  MULTIKINO IR TIESĪBAS:


 35. nepārdot biļeti bērnam, ja bērns nav sasniedzis vecumu, kas ir nepieciešams filmas apmeklējumam, ko ir noteicis filmas izplatītājs, arī gadījumā, ja bērnu pavada pieaugušais;
 36. nepārdot biļeti personai, kā arī neapkalpot šo personu Cavablanca kafejnīcā, ja persona atrodas acīmredzamā alkohola reibumā un/vai traucē sabiedrisko kārtību;
 37. nepārdot biļeti personai, kā arī neapkalpot šo personu Cavablanca kafejnīcā, ja personai ir personīgās higiēnas problēmas;
 38. nepārdot biļeti personai, kā arī neapkalpot šo personu Cavablanca kafejnīcā, ja persona pārkāpj MULTIKINO iekšējās kārtības noteikumus, kā arī gadījumos, ja persona tiek pieķerta krāpšanas mēģinājumā;
 39. par 3D briļļu bojājumiem vai nozaudēšanu piemērot sodu 30 Eur apmērā;
 40. pārbaudīt aizdomīgus priekšmetus un aizliegt ienest tos MULTIKINO teritorijā;
 41. neatmaksājot naudu par biļeti/-ēm un iegādāto preci/-ēm, izraidīt no kinoteātra personas, kas pārkāpj MULTIKINO Noteikumus, traucē sabiedrisko kārtību, atrodas acīmredzamā alkohola reibumā vai traucē pārējos MULTIKINO apmeklētājus. Smagāka pārkāpuma gadījumā izsaukt apsardzi un aizturēt vainīgo, līdz ierodas policija.

Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām. 

MULTIKINO ADMINISTRĀCIJA