Vecuma ierobežojumi

U -  Filma piemērota visa vecuma skatītājiem

Šis vecuma ierobežojums tiek piemērots galvenokārt, ģimenes filmām, taču ir ieteicams šīs filmas neapmeklēt ar bērniem līdz 3 g.v., jo atsevišķas filmas skaņas un attēli var nobiedēt mazākos skatītājus.

  7+ Skatītājiem virs 7 g.v.

Šis vecuma ierobežojums bieži tiek izmantots ģimenes filmām, taču, dažas filmā dzirdamās skaņas, attēli un specefekti, var  nobiedēt skatītājus, kas jaunāki par 7 gadiem. Filmas ar šādu vecuma ierobežojumu iespējams apmeklēt pilngadīgas personas pavadībā.

 12+ Skatītājiem virs 12 g.v.

Vecuma ierobežojums, kas tiek piemērots filmām, kurās atsevišķas epizodes, leksikas un darbību elementi varētu būt nepiemēroti bērniem līdz 12 gadu vecumam. Personām, kas jaunākas par 12 g.v., šo filmu iespējams apmeklēt pilngadīgas personas pavadībā.

  16+ Skatītājiem virs 16 g.v.

Vecuma ierobežojums tiek piemērots filmām, kurās var tikt demonstrētas šausmu, vardarbības un erotiskas ainas, kā arī citi elementi, kuri ir nepiemēroti personām, kas jaunākas par 16 gadu vecumu.  Personām, kas jaunākas par 16 g.v., šo filmu iespējams apmeklēt pilngadīgas personas pavadībā.

 18+ Skatītājiem virs 18 g.v.

Filma ir aizliegta personām, kas jaunākas par 18 gadu vecumu.

  

Uzmanību! Kinoteātra personālam ir tiesības lūgt uzrādīt personas vecumu apliecinošu dokumentu. 

Multikino filmu klasifikatora pamatā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izstrādātie filmu klasifikācijas noteikumi (http://likumi.lv/doc.php?id=213315).